Skip til hoved indholdet
    Hjem Vuggestuen Solstrålen Opstart og forældresamtaler

Opstart og forældresamtaler

Opstart og samtaler 

Forældre får en rundvisning i børnehaven sammen med jeres barn. Her videndeles vigtige informationer om barnet og hvad der er vigtigt for jer som forældre i en opstartsperiode. 

Efter ca. 3 måneder, holder vi en opstarts samtale. Her er det vigtigt at I fortæller, hvordan I synes det går og I kan forvente det samme af børnehaven. 

Når barnet bliver to år tilbydes en trivsels samtale.

Inden start i børnehave afholdes et overleveringsmøde med den nye kontaktpædagog fra den kommende børnehave. Barnet starter børnehave måneden efter han/hun er fuldt 3 år. 

Herudover kan I altid ønske at få en snak med pædagoger fra barnets gruppe.

Samarbejde

Ved Dagtilbuddene i Aarup bygger det gode forældresamarbejde på åbenhed og tillid. Åbenhed handler om, at forældrene kender deres barns hverdag i dagtilbuddet.
Hvis der opstår problemer, i dagtilbuddet eller i hjemmet, vil vi samarbejde om at finde de gode løsninger. Institutionen repræsenterer den faglige vinkel i forhold til udviklingsstøttende aktiviteter og forældrene er barnets familie og følelsesmæssige fundament.
Det er vigtigt, at forældre oplever, de har tillid til det pædagogiske personale. At forældre kan komme med forundringen, frustrationen, bekymringen eller ønsker. Der kan være forskellige perspektiver i forhold til barnet, men det pædagogiske personale vil bestræbe sig på, at formidle sig klart og tydeligt, samt spørge nysgerrigt ind, hvis de oplever uenigheder.

Gensidige forventninger

  • Dialogen skal være i en god tone. De voksne taler ikke om problemer, når børnene er tilstede.
  • Det er vigtigt, det er en repsektfuld dialog, hvor forældrene fortæller, hvordan de synes deres barn har det, og hvad de har oplevet. Vi opfordrer forældrene til at komme med ris som ros.
  • Hvis der er bekymringer eller generel utilfredshed, som ikke er møntet på medarbejderen, skal al henvendelse ske til daglig leder/områdelederen.
  • Det er forældrenes ansvar at sørge for skiftetøj og en sund madpakke, samt holde sig orienteret på tavler og Aula.
  • Forældrene deltager aktivt i møder, arrangementer og aktiviteter, som tilbydes i løbet af barnets institutionsliv.  

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links