Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Solsikken Velkommen til Solsikken

Velkommen til Specialbørnehaven Solsikken

Kære Forældre/ Plejeforældre

Jeres barn har brug for særlig støtte omkring sin udvikling, og der peges måske på, at en plads i Assens kommunes specialtilbud vil være relevant.

I kommunen er der tale om Specialbørnehaven Solsikken, som modtager børn i alderen 0-6 år. 
Denne hjemmeside vil give jer praktiske informationer, samt være med til at give jer et lille indblik i hverdagen i Solsikken.

Når et barn visiteres til en plads i Solsikken får man information omkring dette via sin eBoks og efterfølgende etableres, der et møde hvor vi kan møde hinanden og I kan høre om Solsikken og I kan fortælle om jeres barn.

Info omkring Solsikken

Solsikken er beliggende i Aarup by og er en del af Dagtilbuddene i Aarup. Solsikken er et specialpædagogisk §32 tilbud for børn fra 0-6 år med psykiske- og/eller fysiske funktions-nedsættelser eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme. Alle børn i Solsikken er visiteret igennem PPR. Når et barn visiteres til en plads i Solsikken får man information omkring dette via sin eBoks og efterfølgende etableres, der et møde hvor vi kan møde hinanden og I kan høre om Solsikken og I kan fortælle om jeres barn.

Solsikkens tilbud indeholder ergo og fysioterapi.

Børnene i Solsikken er fordelt på 3 grupper. Børnene placeres efter udviklingsniveau, kompetener og deltagelse i fællesskabet. 

  • Tigeren er for børn med en diagnose inden for autisme spektret
  • Pandaen og Giraffen har børn med andre diagnoser eller generelle forsinkelser i udviklingen. Giraffen har egne lokaler i Drømmebakken,  ved den nærliggende almen-børnehave.

Fælles for grupperne er, at der er fokus på nærvær, den tætte relation og barnets udvikling blandt få børn. Hver gruppe har deres egen dagsrytme med faste aktiviteter, og der bliver også arbejdet på tværs med almen, hvor mindre grupper af børn laver fælles aktiviteter, hvor det giver mening. 

I Solsikken har vi indskrevet ca 25 børn i gennemsnit pr år.

Vi har ansat flg. personaler: 1 faglig koordinator 12 timer,  10 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, to fysioterapeut, en ergoterapeut samt en pædagogstuderende, og Pau studerende.

Vores terapeuter er en fast del af hverdagen, og laver dels 1:1 træning, træning i små grupper og integrerer terapien i hverdagens aktiviteter.

Solsikken får jævnlig sparring af psykolog og logopæd fra Assens kommune. 

Leder er Synnøve Traasdahl.

Faglig Koordinator i Solsikken : Lene Schneider Jakobsen

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links