Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Solsikken Opstart og forældre samarbejde

Opstart og forældre samarbejde

Når et barn har fået en plads i Solsikken inviteres forældre og barn til at komme og se børnehaven og få yderligere informationer.

I vil få tilknyttet en kontaktpædagog, som inden opstart tilbyder et hjemmebesøg, hvor 1 pædagog og/eller en fysio- eller ergoterapeut kommer hjem og møder barnet i dets vante hjemmemiljø.

Her er der tid til at høre lidt mere om barnet og aftale, hvordan opstarten skal være. Vi har god erfaring med hjemmebesøg og oplever at opstarten ofte er nemmere, når vi har lært lidt om jer og jeres barn inden barnet starter i Solsikken

Når barnet har første dag har vi på forhånd lavet en garderobe klar med et billede af barnet.

En pædagog vil være klar til at tage i mod jer og vil sørge for at opstarten i børnehaven bliver så god for jer som muligt.

Når barnet har gået i børnehaven i cirka 3 måneder vil vi holde et opstartsmøde, hvor vi vil tale om opstarten og sammen udarbejde et mål for barnet (Se fanen: Målarbejde og læreplansarbejde i Solsikken). Dernæst bliver der afholdt 2 møder årligt, et statusmøde og et trivselsmøde.

Når barnet skal visiteres til videre til skole, holder afholder vi skolemøder i november måned. Forud for dette møde vil jeres barn blive skoletestet at vores samarbejdspartner af psykolog og logopæd. På skolemøderne drøftes hvilken støtte jeres barn har brug for i skolen, samt de pædaqgogiske rammer der er vigtig for netop jeres barns udvikling.

Forældre og plejefamilie samarbejde:

Solsikkens forældre og plejefamilie samarbejde er kendetegnet ved at være meget fleksibelt og tilpasset den enkelte familie. Det vil sige, at er der i en periode behov for at vi har en tæt kontakt enten over telefon eller ved fysiske møder, så bliver det prioriteret.

Da børnene i Solsikkens børn kommer fra hele Assens kommune. Vil nogle af jer selv køre jeres barn og have en daglig kontakt ved aflevering og afhentningen. Andre børn vil køre med taxa til og fra børnehaven. Dermed vil den daglige/ ugentlige kontakt være helt afhængig af om vi mødes, jeres og jeres barns behov. 

Aula:

Vi bruger aula som det primære kommunikation mellem hjem og børnehave. Vi bestræber os på at lægge billeder ind så I kan følge jeres barns hverdag i Solsikkens børnehave. Vi skriver i barnets dagbog på aula når der er sket noget udover den almindelig hverdag eller andet der kan have betydning for barnet

 

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links