Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Solsikken Hverdagsliv

Hverdagsliv

Børnefællesskabet i Solsikken

Glæde, mangfoldighed og udvikling er værdierne for arbejdet i Solsikken

Børnehavelivet i Solsikken er et mangfoldigt børnehave liv med mange forskellige børn, der kalder på forskellige pædagogiske tilgange. 

Hver gruppe i Solsikken er er kendetegnet ved at være et lille specialpædagogisk miljø, hvor barnet mødes af fagligt personale i en hverdag hvor barnets kompetencer, deltagelses muligheder i leg og udvikling er i fokus.

Fælles for alle børnene i Solsikken er ; at deres udvikling kræver en specialpædagogisk indsats. En af vores værdier er at møde barnet i nuet, gå på opdragelse i deres interesse, udvikle deres evne til at begå sig i deres hverdag med blik for netop deres kompetencer, glæder og muligheder. Vi bestræber os på både at møde det enkelte barn og gruppen med glæde, samspil, relationer, aktiviteter, nærvær og leg. Vores mål er at give børnene et alsidigt børnehaveliv med trivsel, leg og læring som nøgleord.

Mange af børnene har brug for en særlig indsats til at kunne lære det de helt grundlæggende kompetencer som kommunikation samt sociale og praktiske færdigheder. Børnene har brug for en overskuelig og forudsigelig hverdag for at lære at kunne mestre hverdagens leg og rutiner, samt at kunne handle mere  selvstændigt 

Kommunikation er et vigtigt omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejdet med børnene i Solsikken. Kommunikation er for alle mennesker et afgørende forhold til at kunne udtrykke følelser og for at have medindflydelse på eget liv. Dette er Personalets kommunikation til barnet og ikke mindst at arbejde med det enkeltes barns kommunikation til omverden Her gøres der brug af forskellige visuelle og sanselige  metoder til at skabe forudsigelighed, genkendelighed og struktur i børnehavelivet.

I solsikken har vi både indendøre og udenfor har vi rigtig gode rammer og faciliteter som f.eks. varmtvandsbassin, motorikrum, bål - og multihus samt sanselegeplads og minibus.

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links