Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Solsikken Fakta

Fakta

Børnene i Solsikken er fordelt på 3 stuer.

Panda og Tiger  er beliggende Indre Ringvej 4, Møllebakken 

Giraf er beliggende Indre Ringvej 2, Drømmebakken

Når et barn er visiteret til Solsikken vil der vurderes ud fra barnet udvikling, vanskeligheder og kompetencer, hvilken gruppe barnet vil starte i. Gruppe sammensætninger og barnet placering vil i samarbejde med forældre, terapeuter og pædagoger vil vurderes i løbet af barnet børnehavetid for at sikre det bedste børne og læringsmiljø for det enkelte barn.

Terapi

Der er en fysioterapeut og en ergoterapeut i Solsikken.

Vi analyserer og vurderer børnenes behov, så indsatsen tilpasses til den enkelte. 

 Vi laver en målrettet indsats i tæt samarbejde med barnets kontaktpædagog. Nogle har 1:1 træning i perioder, andre deltager i gruppe for også at tilføje det sociale element når der er overskud til det. Der er også børn hvor vi guider og anviser pædagoger og forældre en særlig indsats, så vi er omkring alle børn, men det skifter hvor tæt vi er på henover året.  

Vi fokuserer på at barnet skal kunne deltage i børnehavelivet med de bedste forudsætninger. Måske skal balance og stabilitet trænes så man kan være med til at cykle på legepladsen. Måske skal mundmotorikken styrkes, så man bedre kan tale og spise, og tit støtter vi op med alternative kommunikations former, fordi det bedre forudsætninger for at kommunikere. 

Vi tilpasser omgivelserne ifht barnets sanser og finder veje til at skrue op for sanseinput eller skærme barnet. 

Vi tester barnet fin-og grovmotorisk en gang om året for at have et godt overblik over barnets motoriske udvikling. 

Herunder kan du læse mere vedr. de forskellige grupper:

Panda:

Pandaen har til huse i Møllebakken. Gruppen består af 6-7 børn og 3 voksne.

Pandaen er oftest børn, som har brug for afskærmning. Dette betyder at de voksne er meget opmærksomme på lyde, indretning samt den pædagogiske tilgang til det enkelte barn.

Typisk dag i Pandaen

Børnene møder ind om morgenen og de børn der endnu ikke har fået morgenmad får det tilbudt. Derefter er der lidt tid til at lege inden at der er morgensamling. Her gennemgås dagstavlen og der synges et par sange.

Det er forskelligt, hvad der er på programmet fra dag til dag, men det kan eksempelvis være gåtur, legeplads, svømning eller krea/massage. 

Ved middagstid samles gruppen igen til frokost inden at det for de fleste pandaer er tid til et lille hvil. Efter luren bliver der serveret lidt eftermiddagsmad og der leges inden at taxaen eller forældrene kommer og henter.

Tiger:

Tigeren er et tilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser. Gruppen har til huse i Møllebakken, hvor de har egen indgang og garderobe, samt egen legeplads.

Pædagogikken tager udgangspunkt i autisme spektrum forstyrrelser og arbejder ud fra TEACCH Det betyder at dagstrukturen er tilrettelagt efter det enkeltes barn kompetencer, nærmeste udviklingszone og interesser. Hvert barn har sin egen dagstavle og mødes igennem dagen med et struktureret visuelt pædagogisk udviklingsmiljø. Børnene i Tigeren er som udgangspunkt blevet udredt på Specialrådgivningen. De profiterer af en særlig tilrettelagt struktur, viden og kompetencer. Vi arbejder ud fra TEACCH principperne, Treatment and education of autistic children. TEACCH tager udgangspunkt i struktur, forudsigelighed og visuel støtte, dvs. at vi har fokus på at hjælpe børnene i den kultur, der omgiver dem.

Tiger stuen er pt. delt i tre grupper for bedst muligt at imødekommende børnenes trivsel og udviklingsforudsætninger.  På Tigerstuen har hvert barn en individuel dagstavle. Det betyder at det enkelte barn har et tilpasset dagsprogram, som det skal støttes i at anvende. Vi gør brug af boardmakerprogrammet til at fremstille billeder og anvender ligeledes materiale fra nettet eller tager fotos.

Tigerstuen er indrettet med fællesbord, legekroge, pausesteder og træningsborde.  Dette er skabt via afskærmninger, tydelige visuel guidning for at børnene kan koncentrere sig bedst muligt og derved opnå den bedste udvikling. Udover selve Tigerstuen er der to mindre grupperum med 2 børn i hver,  der ligeledes mødes i en pædagogisk miljø med udgangspunkt i autisme pædagogikken bla, dagstavler, TEACCH og Pecs

PECS (picture exchange communication system)er et visuelt kommunikationssystem, der bygger på udveksling af billeder, til at opnå ønskede mål. Målet er her at lære det enkelte barn at tage initiativ til kommunikativ udveksling i sociale sammenhænge. Dette er ved hjælp af boardmakerbilleder. Endvidere arbejder vi med et system der hedder Geografi, som betyder at det enkelte barn matcher ind med boardmaker det sted, det nu skal være.

Eks på det pædagogiske arbejde på Tigerstuen: Når børnene sidder ved træningsbord, støtter personalet det enkelte barn i opgaveløsningen. Her sidder personalet altid over for barnet. Når barnet har opnået færdigheden, rykker opgaven over til at blive en selvstændig arbejdsopgave. Ved arbejdsbordet arbejder barnet i sekvenser og sidder i en bås, hvor det er skærmet og har ro til at løse opgaven. Man arbejder altid fra venstre mod højre og oppefra og ned.

Personalet på Tigerstuen er særligt uddannet i Autismepædagogikken.

Giraffen:

Giraffen er en del af Solsikken, men har til huse i Drømmebakken, som er en almen børnehave, der ligger lige ved siden af Møllebakken.

Giraffen gruppen startede  i sommeren 2017, da vi oplevede at have en gruppe børn, der kunne få gavn af at komme lidt tættere på børn fra almenområdet.

Vi ønskede, at give girafbørnene flere muligheder for at kopiere andre børn og samtidig få nogle gode rollemodeller. Det er fortsat den bærende pædagogik, hvor vi endvidere vægter inklusion højt. Da Giraffens lokaler ligger i en almen børnehave, har vi mulighed for at åbne døren og lade Drømmebakkens børn vise vej og være stimulerende for vores børn blandt andet i forhold til legeudvikling, sociale kompetencer, sprog etc.

Eksempel: Nogen gange kommer børnene fra Drømmebakken ind på Girafstuen, de leger nogen gange med Girafbørnene og andre gange leger de med vores legetøj. I begge tilfælde giver det noget til børnene i Giraffen, enten i form af direkte samspil eller ved at inspirerer til nye måder, at lege med vores legetøj.

Giraffens børn er hver dag på legepladsen sammen med alle de andre børn. Her hører de en masse sprog og ser hvordan de leger. Indimellem indgår de i legefællesskaber med Drømmebakkebørnene. Vi er opmærksomme på, at sætte gang i nogle fælles lege der tiltrækker flere børn, så Girafbørnene oplever at være en del af en stor flok.

De børn der går i Giraffen, skal kunne trives i et miljø, hvor der til tider kan være støj og udefrakommende forstyrrelser. Ligeledes er det for børn, hvor vi vurderer, at de udviklingsmæssigt kan få noget ud af tilbuddet.

Giraf gruppen er et specialtilbud, hvor vi arbejder ud fra en specialpædagogisk tankegang. Vi bruger blandt andet dagstavler, sekvenstavler og nogle gange har vi børn der  bruger PECS til at understøtte kommunikationen.

Vi tilrettelægger dagene efter børnenes behov, og er der perioder, hvor der er behov for at vi trækker os mere fra almenområdet, så gør vi det. De faste pædagogiske aktiviteter i Giraffen er blandt andet : bevægelse, motorik, strabadsetur, udvikling af legekompetencer, selvstændighed ,trutagning og samspil med børn og voksne.

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links