Skip til hoved indholdet
    Hjem Fælles information Pædagogisk Læreplan

Pædagogisk Læreplan

Læreplanen evalueres juni i ulige årstal

Første udgave af vores nye læreplan er fra juni 2021. Implementering af Den nye styrkede Læreplan har stået på siden 2018, hvor de forskellige begreber i det pædagogiske grundlag er blevet gennemarbejdet og trukket med ind i praksis. F.eks. via pædagogiske week-ends om leg, dannelse og børneperspektiver. Læreplanen er et forsøg på at beskrive vores dagtilbud, vores værdier og vores praksis, samt de idealer vi stræber efter. Målgruppen er primært det pædagogiske personale og skal være retningsgivende for vores praksis. Vi håber dog også at du som forældre kan finde det interessant.

Den er et levende dokument, hvor der løbende kan blive lagt flere eksempler ind fra praksis, og den kan blive justeret, hvis praksis ændrer sig. Den skal lovmæssigt evalueres minimum hvert andet år.

God læselyst og kom endelig med feedback til os.

Se vores Pædagogiske Læreplan

Læs evalueringen fra 2023

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links