Skip til hoved indholdet
  Hjem Fælles information Inklusion og støtte til børn i udsatte positioner

Inklusion og støtte til børn i udsatte positioner

'Fælles Forebyggelse' og indsatser for børn i udsatte positioner

I Dagtilbuddene i Aarup arbejder vi med inklusion.

Vores værdier for arbejdet med inklusion og børn i udsatte positioner handler om at skabe plads til og forståelse for forskellighed blandt børn og voksne. Vi arbejder på at skabe mulighed for, at alle børn kan deltage i relevante børnefællesskaber.  Vi voksne er børnenes rollemodeller, og vi arbejder med nærvær og rammer, samt relationsdannelse og tilknytning gennem neuropsykologisk udviklingsleg. 

For at lykkes med dette har vi fokus på

 • Nærvær og tilstedeværelse, så vi kan guide barnet
 • Tæt og ærligt forældresamarbejde
 • Indretning og legemiljøer har betydning for børnenes deltagelse
 • Arbejder med børnenes mod og ansvarlighed i fællesskabet
 • Læring hele dagen - i rutiner, aktiviteter og leg
 • Faglige ledere tæt på praksis
 • Sparring i teamet i PLF (professionelt læringsfællesskab)
 • Samarbejde med 'Fælles Forebyggelse' - (tidligere kaldet kompetenceteamet/PPR).

 

 

 1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen.
  Dit barn lærer af at lege med mange forskellige børn. Samtidig er du med til at sikre, at alle børnene
  har legeaftaler - og dermed en plads i fællesskabet.

 2. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven, deres forældre eller pædagoger.
  Negative ord om andre børn og voksne bliver let til modvilje mod disse. Støt i stedet dit barn i at
  være positiv og åben overfor alle. Siger I fx ”hej” til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit
  barn? Kan du alle kammeraternes navne?

 3. Indfør social fødselsdagspolitik.
  Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør ondt på
  det barn, der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får. Drøft en social
  fødselsdagspolitik på næste forældremøde.

 4. Giv dit barn opmuntring til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater.
  Børn, der er udenfor børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en
  kammerat. Børn, der selv kan sige fra, og som er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre,
  ”vokser” indeni og udenpå.

 5. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer.
  Det er meget sårbart at fortælle, at ens barn er ked af det eller har problemer i børnehaven og fx
  har brug for legeaftaler og kammerater. Det er lettere, hvis de andre forældre er lydhøre.

Forpost er et tilbud til alle familier, som ikke allerede er indstillet til anden tværfaglig indsats.

Forpost er et sparringsrum, hvor man som familie og gerne sammen med primærpædagogen, kan få drøftet udfordringer man står i og bekymringer man har.

Til Forpost sidder lederen som mødeleder og alle tværfaglige faggrupper kan være repræsenteret. Læs mere på Assens Kommunes hjemmeside:

Forposter - tværfagligt netværksmøde

PPR og sundhedsfremme hedder nu 'Fælles forebyggelse' og er fysisk placeret i 4 områder i Assens kommune. 

I samarbejde med forældrene er der muligheder for sparring med eksterne børnefysioterapeut /ergoterapeut, psykolog, speicalpædagogiske vejledere, sundhedsplejerske, tale/høre konsulent. Det kan være på flg. måde:

 • Konsultativ indsats -
 • Indstilling til længerevarende indsats

 

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links