Skip til hoved indholdet
  Hjem Fælles information Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi vægter det gode forældresamarbejde og forventer gensidig åbenhed.

Jo yngre dit barn er, jo bedre normering og jo oftere dialog.

Vi tillægger forældresamarbejdet stor betydning, og vi er afhængige af tilbagemeldinger hjemmefra på jeres barns trivsel. Vi tror at alt sker efter bedste hensigt, og har behov for en åben dialog.

 • Tag gerne en kop kaffe, når du henter eller bringer. Det er vigtigt at du føler dig hjemme.
 • Garderoben er dit ansvar - hjælp dit barn med at kunne overskue sit tøj og sine sko
 • Ryd op med dit barn, når du henter - det giver pædagogerne ekstra tid til en snak.
 • Vi prioriterer at give info om barnets dag - jo yngre - jo mere. Men kom gerne og spørg, hvis du har behov for mere information.
 • Grib en kost og fej lidt på legepladsen, når du henter - bare en gang eller to om året.
 • Vi vil gerne opfordre til, at du også hilser på andre end dit eget barn, når du er i børnehaven. Det har stor betydning.

5 tips til forældre

Fra materialet 'Fri for Mobberi'

'Fri for Mobberi' handler om, at være gode kammerater. Der er både idéer til rytmik, sanglege, massage. Sidste nævnte ud fra mottoet: 'Den man rører mobber man ikke'.

Se 5 tips til forældre klik her

Forældresamarbejde

Vi tilbyder

 • Rundvisning og samtale forud for opstart
 • Opstarts samtalen der vil blive holdt efter ca.3 måneder, som opfølgning på opstarten
 • Årlig forældresamtale
 • Daglig /ugentlig smalltalk
 • Book tid til en 'Kvarters samtale' med din primærpædagog. Disse prioriteres om torsdagen
 • Månedlig mulighed for Forpost, som er en tværfaglig sparrings-mulighed for forældre og primær-pædagog. Spørg pædagogen i din institution.
 • Ekstra samtaler, evt. med deltagelse af ekstern fagperson.
 • Generelt stort fokus på forældresamarbejdet i forbindelse med overgang til eller fra dagtilbuddet.

Før jul det sidste år i børnehaven, holdes en forældresamtale, hvor det aftales, hvad der skal arbejdes med frem mod skolestart, hhv. i børnehaven og hjemme. 

Det er generelt vigtigt, at du som forældre fortæller os, hvordan du synes det går.

Dagtilbuddene i Aarup har fælles Forældrebestyrelse med forældre-repræsentanter fra alle 5 afdelinger. Der sidder 7 forældre og 3 ansatte i bestyrelsen. Områdelederen er sekretær i bestyrelsen. Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år i september.  Man bliver valgt for en toårig periode.
Er du interesseret, så kontakt lederen eller en af medlemmer i bestyrelsen. Spørg i dit barns børnehus, hvem som sidder i bestyrelsen.

Herunder ser du referater fra det forgangne år, samt styrelsesvedtægterne.

Styrelsesvedtægter for Forældrebestyrelsen

Referat 2023 Januar

Referat 2023 marts

Referat 2023 juni

Referat 2023 august

Referat 2023 oktober

Ved Dagtilbuddene i Aarup bygger det gode forældresamarbejde på åbenhed og tillid.

Åbenhed handler om, at forældrene kender deres barns hverdag i dagtilbuddet.
Hvis der opstår problemer, i dagtilbuddet eller i hjemmet, vil vi samarbejde om at finde de gode løsninger. Institutionen repræsenterer den faglige vinkel i forhold til udviklingsstøttende aktiviteter og forældrene er barnets familie og følelsesmæssige fundament.
Det er vigtigt, at forældre oplever, de har tillid til det pædagogiske personale. At forældre kan komme med forundringen, frustrationen, bekymringen, utilfredsheden eller ønsker. Der kan være forskellige perspektiver i forhold til barnet, men det pædagogiske personale vil bestræbe sig på, at formidle sig klart og tydeligt, samt spørge ind til, hvis de oplever uenigheder.

Vores arbejde bygger på værdierne - Glæde, Mangfoldighed og Udvikling. Og i den kontekst at vi udviser rummelighed overfor alle mennesker, og samtidig har fagligt blik for at barnet trives og udvikler sig bedst muligt.

Principper – gensidige forventninger

 • Dialogen er i en god tone. De voksne taler ikke om problemer, når børnene er tilstede.
 • Det er vigtigt, det er en dialog, hvor forældrene fortæller, hvordan de synes deres barn har det, og hvad de har oplevet. Vi opfordrer forældrene til at komme med såvel ris som ros.
 • Hvis der er bekymringer eller generel utilfredshed, som ikke er møntet på medarbejderen, skal al henvendelse ske til daglig leder/områdelederen.
 • Det er forældrenes ansvar at sørge for skiftetøj, holde orden i garderoben, samt holde sig orienteret på opslag og i AULA.
 • Det er ønskværdigt at forældre slukker mobiltelefonen ved aflevering og afhentning af barnet og hjælper deres barn med at rydde op, inden de går hjem.
 • Forældrene deltager aktivt i møder, arrangementer og aktiviteter, som tilbydes i løbet af barnets institutionsliv.

Udarbejdet august 2013 /revideret januar 2023 og godkendt i forældrebestyrelsen.

 

 

 • Børnehaverne og vuggestuen har eget forældreråd. De står for afdelingens årlige arrangementer i samarbejde med personalet. Det kan være fastelavnsfest, forældrekaffe-dag eller andre ting.
 • Forældrerådet kommer også med gode idéer til ledelsen, og kan være bindeled til bestyrelsen.
 • Forældrerådet står for 2-3 arbejdsdage eller 'giv-et-nap'-dage i løbet af året. Her kan vi få lavet forbedringer ud eller inde i vores børnehuse.
 • Forældrerådet samarbejder med Forældrebestyrelsen om den årlige festdag: 'Aarup Børnefestival', som ligger slut maj/primo juni hvert år.
 • Sig gerne til, hvis du vil være med.

Se 'principper for forældreråd' her

 

AULA er vores vigtigste adgang til information til alle forælder.

Her er både kalender, personlige beskeder, fortrolige beskeder og 'opslagstavle'.
Vores intension er, at der hver uge skal være lidt info fra dit barns gruppe. Herudover kan der være informationer fra ledelsen eller bestyrelsen og måske fra kommunen.

HUSK følgende:

 • I AULA skriver du om dit barns fremmøde og fridage. Det er vigtigt for os at kende det præcise antal fremmødte børn, så vi undgår at bruge unødige ressourcer på vikarer. Især i skoleferierne gennem året, har det ekstra stor betydning. Så tak for dit samarbejde omkring dette.
 • Hvis du vil i kontakt med dit barns tætteste voksne, skal du skrive i fællespostkassen, så alle i teamet samt ledelsen modtager din besked.
 • HUSK altid at trykke dit barn ind og ud - da det er vores sikkerhed, f.eks. i tilfælde af brand. Herudover SKAL du dog også altid i fysisk kontakt med en ansat, når du afleverer og henter dit barn.

Spørg personalet, hvis du har brug for hjælp til at benytte AULA.

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links