Skip til hoved indholdet
  Hjem Dagplejen Legestuen

Legestuen

En dag om ugen er dit barn i legestue

Legestuen har sit eget lokale i Drømmebakken, Indre Ringvej 2, i Aarup.

I legestuen er der op til 4 dagplejere i faste legestuegrupper i heldags-legestue. 

Legestuen - den lille verden bliver større. 

Dagplejens force er det lille børnemiljø, hvor børnene har tætte relationer med hinanden og kun én voksen. Det er vi stolte af, fordi forskning viser at børn udvikler sig bedst igennem trygge, genkendelige og nære relationer (Hansen 2013, Hart 2015).

Det er vigtigt børnene også lærer at begå sig i større børnefællesskaber, hvorfor alle børn og deres dagplejer er tilknyttet vores legestue i fire legestuegrupper. Det er organiseret som en ugentlig dag i heldagslegestue og betyder, at på dit barns legestuedag både afleverer og afhenter du dit barn i legestuen, medmindre andet er aftalt med din dagplejer. Legestuedagens fokus er at skabe en tryg og sjov dag for børnene.

Formål med heldagslegestue:

 • At give børnene mulighed for at udbygge deres legerelationer.
 • At gå i legestue er for nogle børn en tilvænning. Andre børn hopper lige ind i det.
 • At udvikle børnenes sociale kompetencer
 • At børnene lærer nogle eventuelle gæstedagplejere at kende, og at andre voksne kan hjælpe
 • At tilbyde aldersrelevante læringsmiljøer, i motorikrum, på vuggestuens legeplads eller i legestuen.
 • At være sammen med børnehavens yngstebørn, hvilket er særlig relevant for de ældste dagplejebørn
 • Man planlægger fælles forløb i henhold til den pædagogiske læreplan.

Legestuen har også stor betydning for dagplejeren, som derigennem får et kollegaskab med fokus på glæde, mangfoldighed og udvikling, som er dagtilbuddets værdier. 

 • Dagplejerene kan sparre med hinanden, og opnå et fagligt fællesskab
 • Dagplejepædagogen kan arbejde med pædagogisk udvikling i gruppen

 Vi prioriterer at gæsteplacere inden for legestuegruppen, men det kan ikke altid lade sig gøre.

Hvert år 1. januar får legestuegruppen ny legestuedag.

Dagplejeren deltager ikke i heldagslegestue, hvis der i en periode skal tages individuelle hensyn til et barn i egen børnegruppe. Dette aftales altid med dagplejepædagogen.

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links