Skip til hoved indholdet
    Hjem Børnehaven Fuglebakken Overgang til skole

Overgang til skole

Vi prioriterer samarbejdet om overgangen til Aarupskolen rigtig højt. Allerede i efteråret samler vi forældrene i de to børnehavegrupper til møde for at informere om kommende skolestart. En vigtig del af en god skoletid, er også forældrenes kendskab til hinanden.

Vi prioriterer at børnene har mange legerelationer og at de har gode sociale kompetencer, så de kan begå sig. Derfor samarbejder vi med Aarupskolen om 'Klar Parat Skolestart', med fysisk fremmøde for børn og personale fra børnehaven på Aarupskolen fra 1. maj hvert år.  

Læs om Aarup skolen her

I vores folder kan du læse lidt mere konkret om, 'Klar Parat Skolestart'. Klik her

Vi prioriterer barnets overgang til skolen

Det sidste år i børnehaven er ældstebørnene fra Fuglebakken og Drømmebakken meget sammen. De har fælles turdag og vi har forskellige tiltag til at 'ryste børnene godt sammen'. Vi vægter, at de lærer hinanden at kende, vi besøger skolen efter behov og vi gør dem socialt klar til livet i skolen.

Det er godt, hvis dit barn kan skrive sit navn. Herudover er det vigtigt at trives med kammeraterne, være glad for at være fysisk aktiv, kan klare toilet og påklædning selvstændigt, kan lide at få læst bøger og kan motiveres til at tegne.

Læs mere om forventninger og gode råd til forældre klik her

Vi er glade for den tætte placering af Aarupskolen og Børnehusene i Aarup by. Det er med til at styrke kendskabet og samarbejdet.

Læs også om overgangen til skole i vores Pædagogiske Læreplan fra side 23: klik her

'Klar Parat Skolestart' ER en stor succes fordi de kendte voksne er sammen med børnene i de nye rammer.

Forældre ansvar:

  • Tro på at dit barn kan 
  • Hjælp dit barn med at hjælpe sig selv
  • Lad dit barn tage ansvar for sine ting på skolen
  • Lær dit barn at kunne fejle og sige ’Pyt’.
  • Lær dit barn at kunne øve sig: ’Jeg kan ikke – endnu!’ - ’Jeg øver mig’.
  • Støt dit barn i at kunne deltage, også i det som han/hun ikke umiddelbart har lyst til. Lyst handler nogle gange om frygten for ikke at kunne mestre og manglende mod til at turde øve sig i og prøve noget nyt.
  • Lav en fast rutine omkring hvordan I siger farvel om morgenen. Ved at gå, viser du dit barn, at du tror på at han/hun kan klare sig uden dig.

 

Dagtilbuddene i Aarup-området
Indre Ringvej 2
Aarup 5560

Telefon: 24 61 78 76
sytra@assens.dk

Nyttige links