Vuggestuen

Pædagogikken i vuggestuen

Det lille barn har hele livet foran sig. Vi ser det som vores fornemmeste opgave, hver dag, at give børnene mulighed for at udfolde alle deres kompetencer. Vi er anerkendende i vores tilgang - barnet skal opleve at blive set, hørt og forstået på alle sine følelser og behov.

Pædagogiske læreplaner

Vi arbejder målrettet med pædagogiske læreplaner.
En pædagogisk læreplan beskriver, hvordan vi giver børnene rum til leg, læring og udvikling.

Læs hele den Nye Styrkede Læreplan fra juni 2021 HER

Læreplanen er inddelt i temaer, som vi hen over året planlægger aktiviteter og grupper ud fra. Her er et udpluk:

 Sprog

 • Vi understøtter børnenes handlinger ved at sætte ord på både handling, følelser og oplevelser.
 • Vi benævner det vi gør og ser sammen med børnene.
 • Vi synger sange og sætter fagter på, danser og synger til musik.
 • Vi leger med lydene og gentager børnenes lyde.
 • Vi bruger kroppen i bevægelseslege og sætter samtidig ord på det vi gør.
 • Læser-kigger-peger i bøger sammen.
 • Bruger værdifuld tid i puslesituationer, hvor vi har fuld fokus på kommunikation og nærvær med de enkelte børn. 

Krop og bevægelse

 • Børnene skal have rum til, at alle deres potentialer sættes i bevægelse, så de får mulighed for udfoldelse. De tilbydes aktiviteter i miljøer sammen med andre børn og hvor aktiviteterne taler til både kroppen, sproget og det sociale fællesskab.
 • Børnene skal mærke, at de er værdifulde deltagere i vores fællesskab og derved kan udvikle sig som selvstændige individer med selv- og medbestemmelse.

Sociale kompetencer

Sociale kompetencer udvikles ved, at være med, hvor det sker! Sociale kompetencer er, at kunne handle og sætte ord på følelser, samt evnen til at forstå andres behov.

 • Børnene oplever positive relationer, hvor de får anerkendelse og bliver bekræftet.
 • De oplever et miljø, hvor de inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere.
 • De skal opleve tryghed og tillid i deres relationer med både børn og voksne, og herigennem føle sig som en værdifuld deltager i fællesskabet.
 • Børnenes evne til kontakt med andre stimuleres, og de støttes i at argumentere, forhandle og samarbejde om fælles mål i legen, danne kammeratskab og at indgå små venskaber.

Kultur og kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer er vores daglige aktiviteter, vores historiefortælling, musik, dans, bevægelse, projekter og kreative tiltag.

 • Børnene stifter bekendtskab med og eksperimenterer med forskellige materialer, som maling, modellervoks, ler, tegning, farve, fjer m.m. og oplever deres individuelle kreativitet.
 • Vi gør brug af naturens materialer og henter dem ind i huset og børnene introduceres til forskelligartede udtryksformer.
 • Børnene har mulighed for at klæde sig ud og lege, hvor kun fantasien sætter grænser.
 • Børnene oplever vuggestuens tilbagevendende traditioner og arrangementer, som hører højtiderne til, følger årstiderne, eller sker i samarbejde med resten af Børnehusene Aarup.

Natur og naturfænomener


Vi har naturen lige uden for døre. Vi har høje grantræer, der giver skygge og smider grankogler om vinteren. En lille skov, der tit fungerer som jungle. Store og små bakker, der er svære at kravle op ad, og sjove at trille, løbe og kælke ned ad. Masser af frugttræer og bærbuske, der er gode at smovse i gennem sommeren og efteråret. Store ørken-sandkasser, hvor man kan grave dybt ned. Spændende krydderurter, der dufter dejligt, når man klemmer på bladene. Og et ægte vildnis, hvor man kan bygge huler, gå på jagt efter skjulte skatte, eller bare spise masser af brombær.

 • Børnene tilbydes i fællesskab med voksne, at komme ud og opleve at grave i jorden, finde mariehøns og udforske legepladsen og dens muligheder.
 • Børnene oplever årstiderne skifte og i takt med alle de nye erfaringer de gør sig, tilegner sig viden om naturen.
 • Børnenes lyst til at udforske pirres og understøttes i samspil med engagerede voksne.