To børnehaver

Gode Traditioner

I Børnehuset Fuglebakken lægger vi stor vægt på vores traditioner. Vi har mange arrangementer hvor forælde, søskende og bedsteforældre meget aktivt deltager.

Bedsteforældredag.

En dag hvor bedsteforældre, onkler, tanter eller naboer kommer og planter blomster sammen med alle børnene.

Bålhytte.

Vi har bygget en dejlig stor bålhytte. Vi har ofte bål om fredagen, hvor vi laver forskelligt bålmad.

Vi bruger også bålhytten til at hygge med madpakker og i forbindelse med at vi holder forældrekaffedag.

Sankt Hans fest.

Vi bruger enhver lejlighed til at hygge i vores bålhus. - Sankt Hans er en af dem.

Fælles fødselsdag.

1 gang om måneden holder vi fællesfødselsdag i vores spisegrupper. En dag hvor hele huset fester.

Forældrerådet

Forældrerådet er med til at arrangere nogle af vores større arrangementer, bl.a. fastelavsfest, julefest, sommerfest. Overskud fra arrangementerne forvaltes af forældrerådet til gavn for børnene.

Fastelavnsfest.

Vores forældreråd holder fastelavnsfest på fastelavnssøndag. En fest for både forældre og søskende.

Arbejdsdag

I løbet af året arrangerer børnehuset 1-2 arbejdsdage, hvor forældrene har mulighed for at mødes og lære hinanden bedre at kende. Samtidig med at huset får løst nogle praktiske opgaver.