To børnehaver

Sådan ser vores hverdag ud.

                                          Dagligdagen

 

Vi åbner hver dag kl. 6.00

Vi har morgenmad til kl. 7.30, hvor vi tilbyder minimælk, havregryn og rugfras. Vi gør meget ud af at morgenstunden skal være stille og hyggelig. Der er altid kaffe og te på kanden til jer forældre.

Når mor eller far skal gå……

Vi har i huset 2 skærme, hvor I forældre skal taste ind at Jeres børn er kommet / afhentet. På samme skærm kan i skrive evt. meddelelser til personalet. En besked kan være, hvem som henter Jeres barn.

Vi har i Børnehuset Fuglebakken valgt at have en vinke voksen som kan hjælpe børnene med at få en god start på dagen og få sagt farvel til mor og far.

 Vi vinker fra vores vinkestol ved indgangen, derefter går den voksne med barnet ind til leg og samvær med de andre.

 

Kl 8 skæres der frugt ud i køkkenet, ofte hjælper børnene til. Frugten serveres på fællesfade i enten fællesrummet, på et værksted eller på legepladsen.

 Herefter fordeler børnene sig på vores værksteder: enten i fastelagte grupper eller efter eget valg. 

Børnene mødes i deres spisegrupper kl. 10.45. Her starter vi med en samling, hvor vi enten synger, laver mundmotorik, laver rim og remser m.m. inden vi sætter os til bordene.

En gang om ugen er vores mellem og ældste gruppe på tur. På disse ture, har vi lækre madpakker med, børnene har selv drikkedunk med hjemmefra.

Efter frokost puttes de børn som skal sove eller har brug for at hvile sig. Hos os vækker vi ikke børnene, de må sove så længe de har bruge for. De andre børn leger i dette tidsrum på vores legeplads. 

Vores eftermiddags værksteder er kl. 13 - 14.30.

Vi spiser eftermiddagsmad kl. 14.00, om fredagen er det kl. 13.30. (De børn som er i værksted, spiser når de er færdige i værkstedet) 

Det er vigtigt at I som forældre giver besked over vores børne-intra, hvis jeres barn holder en fri dag, ferie dag eller har en syge dag.

Der er 4 lukkeuger om året, til jul og 3 uger i sommerferien. Herudover bliver I spurgt til jeres barns fremmøde i de såkaldte Skoleferier (Uge 7, op til Påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, hele skole-sommerferien, samt efterårsferien i uge 42. De fleste af disse tidspunkter har vi sampasning. Se mere på børneintra.

Når  I henter  fra børnehave er det meget vigtigt at I både taster barnet ud på skærmene og siger farvel til en voksen.

Mandag til torsdag lukker vi kl. 16.30, fredag kl. 16.00.