To børnehaver

Personale i Drømmebakkken

Foto af Bente

Bente Kruse

Faglig leder /stedfortræder

Foto af Jeannette

Jeannette Hansen

Faglig leder

Jan Møller Pedersen

Pædagog

Vejleder for studerende

TR Bupl

Foto af Mathias

Mathias Orby

Pædagogmedhjælper (barsel)

Foto af Helen

Helen Bregndahl Stolborg

Pædagog

Sproglig vejleder

Foto af Jane

Jane Lassen Schmidt

Pædagog

Motorikvejleder

Ulla Lindholm Nielsen

Pædagog

Motorikvejleder

Foto af Kristine

Kristine Jane Storm

Pædagog

Foto af Tina

Tina Ann Radoor

Pædagog

IT-vejleder

Alexie Kofoed

Pædagog

Helle Nygaard

Ernæringsassistent

Foto af Irene

Irene Jensen

Køkkenmedhjælper

Camilla Jensen

Køkkenmedhjælper

Foto af Synnøve

Synnøve Traasdahl

Områdeleder Dagtilbuddene i Aarup