Specialbørnehaven

Traditioner

Vi har i Solsikken forskellige tradioner og oplever, at børnene har stor glæde af genkendelsen år efter år.

Nogle traditioner er med gæster udefra - forældre og søskende eller bedsteforældre - andre holder vi selv og nyder at være sammen hele gruppen eller på tværs af huset med vuggestuen. 

  • Fastelavnsfest
  • Påskefrokost
  • Koloni
  • Bedsteforældredag
  • Farvelfest for kommende skolebørn
  • Julefest for hele familien
  • Juleværksted
  • Julegudstjeneste
  • Julefrokost
  • Besøg af gamle børn