Specialbørnehaven

Mål- og Læreplansarbejde

Fælles for hele Solsikken er vores målarbejde og vores arbejde med læreplanen. Ligeledes har alle været deltagende på flere temadage omhandlende Low Arousal – en pædagogisk metode som afspejler den måde vi arbejder på i Solsikken. To pædagoger deltager årligt i Specialpædagogisk Konference i Middelfart og alle ansatte bliver løbende tilbudt diverse relevante kurser og efteruddannelse. Det betyder, at Solsikken er en børnehave med en bred teoretisk funderet viden, som kan komme i spil i arbejdet med børnene. Eksempelvis har 3 pædagoger et kursus i Theraplay og pædagogerne i Tigeren har været på TEACCH kursus. Vi holder pædagogisk weekend en gang årligt, hvor hele områdeinstitutionen deltager. Senest har vi haft besøg af GROW – institut for neuropsykologisk relationel pædagogik og familiebehandling.

Når et barn starter i Solsikken udarbejder vi i samarbejde med hjemmet et mål for barnet. Med udgangspunkt i ZNU og læreplanen laver vi et mål, som kunne lyde således: X skal blive fortrolig med sin PECS-mappe. Herefter vil vi i ugeplanen sørge for, at der bliver arbejdet med målet dagligt, afhængig af målet. Vi ved, hvor vigtig gentagelse er, så det er der især fokus på. En målperiode er halvårlig og ligger i januar og juni. Lige som at der arbejdes løbende med målet vil der samtidig blive dokumenteret med film, billeder og skrevet i et måldokument, så vi sikrer at vi er på vej i den rigtige retning. Slutvis bliver målperioden evalueret i samarbejde med hjemmet og vi udvælger et nyt mål for barnet.

Vores erfaring er, at når der arbejdes med målet i børnehaven og i hjemmet samtidig, vil udviklingen oftest være mere positiv og vi kan nå længere. Vi har fokus på hele barnet og derfor er vi meget opmærksomme på, at have et tæt og konstruktivt forældresamarbejde (se nærmere under fanen: Opstart og forældresamarbejde).

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet.