Specialbørnehaven

Hverdagen

Den daglige rytme.

Vi laver mange forskellige aktiviteter i Solsikken, men bestræber os på, at der dagen igennem er en genkendelig rytme. Genkendeligheden gør, at børnene kan koncentrere sig om det de laver nu - i stedet for at bruge kræfter på, hvad der mere skal ske. Vores tilbud er også kendetegnet ved at der er mange voksne til få børn. Det betyder, at personalet har en indgående kendskab og forståelse af alle børn og relations arbejdet vægtes højt.

Vi synliggør via en dagstavle på hver stue hvad dagen bringer. Denne gennemgås til morgensang og viser med symboler og billeder hvem der skal hvad.

Vores hverdag ser i store træk således ud:

  • 7.30-8.45 Børnene kommer enten i taxa eller med deres forældre. Der er stille leg på stuerne og nogle børn spiser morgenmad
  • 8.45-9.15  Morgensang: Vi synger godmorgen til alle børn og synger 2-3 udvalgte sange. Herefter gennemgang af dagstavle
  • 9.15-11.00 Forskellige aktiviteter og grupper. Ud fra børnenes individuelle handleplaner er ugen planlagt med leg og aktiviteter       med pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut.
  • 11.00-12.00 Madpakker
  • 12.00-14.00 Over middag leger nogle børn udenfor på vores fælles legeplads, mens andre får et middags hvil.
  • 14.00-15.00 Vi samles på stuerne og spiser resterne af madpakken og lidt frugt eller andet godt
  • 15:00-15.30 Forældrene henter og Taxaerne kommer.