Specialbørnehaven

Hvem er vi

Specialbørnehaven Solsikken er et lille tilbud der modtager børn fra 0 til 6 år med forskellige former for udviklingsforstyrrelser.

Både indendøre og udenfor har vi rigtig gode rammer og faciliteter som f.eks. varmtvandsbassin, motorikrum, bål - og multihus samt sanselegeplads og minibus. Vi har madordning hvor vores gode madmor Christina hver dag laver dejlige måltider.
Hverdagen i Solsikken er kendetegnet ved at være et lille struktureret miljø. 

Vi planlægger, ud fra børnenes individuelle behov, mange forskellige aktiviteter der på forskellig vis stimulerer og udvikler børnene. Personalet er tværfagligt sammensat med pædagoger, fysioterapeut og ergoterapeut samt konsulentbistand fra talepædag og psykolog.
Vores mål er at give børnene et alsidigt børnehaveliv med trivsel, leg og læring som nøgleord.