Specialbørnehaven Solsikken

Terapi

Der er en fysioterapeut og en ergoterapeut i Solsikken.

Vi analyserer og vurderer børnenes behov, så indsatsen tilpasses til den enkelte. 

Vi laver en målrettet indsats i tæt samarbejde med barnets kontaktpædagog. Nogle har 1:1 træning i perioder, andre deltager i gruppe for også at tilføje det sociale element når der er overskud til det. Der er også børn hvor vi guider og anviser pædagoger og forældre en særlig indsats, så vi er omkring alle børn, men det skifter hvor tæt vi er på henover året.  

Vi fokuserer på, at barnet skal kunne deltage i børnehavelivet med de bedste forudsætninger. Måske skal balance og stabilitet trænes, så man kan være med til at cykle på legepladsen. Måske skal mundmotorikken styrkes, så man bedre kan tale og spise, og tit støtter vi op med alternative kommunikationsformer, fordi det bedre forudsætninger for at kommunikere. 

Vi tilpasser omgivelserne ifht barnets sanser og finder veje til at skrue op for sanseinput eller skærme barnet. 

Vi tester barnet fin-og grovmotorisk en gang om året, for at have et godt overblik over barnets motoriske udvikling.