Specialbørnehaven Solsikken

Pædagogik

Den pædagogiske tilgang til børnene i Solsikken bygger på en bred faglighed blandt pædagogerne.

Low arousal, som på dansk kaldes for tilpasset, rolig eller afstemt pædagogik
Fokus er at den fagprofessionelle tager ansvar for barnets ved at have egen adfærd og pædagogiske tilgang i fokus for at skabe trivsel og udvikling hos det enkelte barn og børnefællesskabet.

GROW- som bygger på en neuropædagogiske tilgang, hvor der arbejdes indenfor nærmeste udviklingszone. I det pædagogiske arbejde med Grow skelnes der mellem den biologiske alder og barnets udviklingsalder. Eksempelvis kan et barn på 4 år være 3 måneder i sin udviklingsalder indenfor opmærksomhed og/ eller sin evne til at afstemme sig følelsesmæssigt.

Visuelle pædagogiske redskaber: dagstavler, sekvenstavler, sociale historier, tegninger m.v.

Kommunikation: Pecs - billedkommunikation, tegn til tale, konkreter.

TEACCH:  (Autisme gruppen) TEACCH er en pædagogisk tilgang, hvor grundprincippet bygger på at lære barnet, at navigere i det omkringliggende samfund så godt muligt.  TEACCH ændrer ikke på barnets grundlæggende adfærd,  men er et  individuelt pædagogisk tilrettelagt pædagogisk struktureret tilgang, der arbejder med at øge barnets selvstændighed. Der tages udgangspunkt det enkelte barns kompetencer, styrkesider og interesser for at skabe motivation og udvikling.

Andet:

To pædagoger deltager årligt i Specialpædagogisk Konference i Middelfart og alle ansatte bliver løbende tilbudt diverse relevante kurser og efteruddannelse.