Specialbørnehaven Solsikken

Opstart og forældresamarbejde

Når et barn har fået en plads i Solsikken inviteres forældre og barn til at komme og se børnehaven og få yderligere informationer.

I vil få tilknyttet en kontaktpædagog, som inden opstart tilbyder et hjemmebesøg, hvor 1 pædagog og/eller en fysio- eller ergoterapeut kommer hjem og møder barnet i dets vante hjemmemiljø.

Her er der tid til at høre lidt mere om barnet og aftale, hvordan opstarten skal være. Vi har god erfaring med hjemmebesøg og oplever at opstarten ofte er nemmere, når vi har lært lidt om jer og jeres barn inden barnet starter i Solsikken

Når barnet har første dag har vi på forhånd lavet en garderobe klar med et billede af barnet.

En pædagog vil være klar til at tage i mod jer og vil sørge for at opstarten i børnehaven bliver så god for jer som muligt.

Når barnet har gået i børnehaven i cirka 3 måneder vil vi holde et opstartsmøde, hvor vi vil tale om opstarten og sammen udarbejde et mål for barnet (Se fanen: Målarbejde og læreplansarbejde i Solsikken). Dernæst bliver der afholdt 2 møder årligt, et statusmøde og et trivselsmøde.

Når barnet skal visiteres til skole, holder vi ligeledes et skolemøde. Forud for dette møde vil jeg barn blive skoletestet at vores samarbejdspartner fra Odense Specialrådgivning

Forældre og plejefamilie samarbejde:

Solsikkens forældre og plejefamilie samarbejde er kendetegnet ved at være meget fleksibelt og tilpasset den enkelte familie. Det vil sige, at er der i en periode behov for at vi har en tæt kontakt enten over telefon eller ved fysiske møder, så bliver det prioriteret.

Flere af Solsikkebørnene ankommer og bliver hentet med taxa. Vi  tager billeder af børnenes hverdag i Solsikken og skriver i barnets dagbog på aula når der er sket noget udover den almindelig hverdag eller andet der kan have betydning for barnet