Specialbørnehaven Solsikken

Den styrkede pædagogiske lærerplan

Solsikkens specialbørnehaver er en del af de styrkede lærerplaner.

Solsikken er skrevet ind i den styrkede Lærerplan for Børnehusene Aarup. Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet.

Link: Den styrkede lærerplan

Mål-arbejdet:

Når et barn starter i Solsikken udarbejder vi i samarbejde med hjemmet et mål for barnet. Med udgangspunkt i læreplanen laver vi et mål, som kunne lyde således: X skal blive fortrolig med sin PECS-mappe. Dette betyder at dette mål har et særligt fokus, men der samtidig også arbejdes med en række underliggende mål som også har betydning for det enkeltes barn udvikling og trivsel

En målperiode er halvårlig og ligger i januar og juni. Målarbejdet tilstræbes at dokumenteres via observationer, film, billeder og skrevet i et måldokument, så vi sikrer at vi er på vej i den rigtige retning. Slutvis bliver målperioden evalueret i samarbejde med hjemmet og vi udvælger et nyt mål for barnet.

Vores erfaring er, at når der arbejdes med målet i børnehaven og i hjemmet samtidig, vil udviklingen oftest være mere positiv og vi kan nå længere.