Specialbørnehaven Solsikken

Specialbørnehaven Solsikken

Solsikken er beliggende i Aarup by og er en del af Dagtilbuddene i Aarup. Solsikken er et specialpædagogisk §32 tilbud for børn fra 0-6 år med psykiske- og/eller fysiske funktions-nedsættelser eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme. Alle børn i Solsikken er visiteret igennem PPR.

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Når dit barn visiteres til Solsikken vil dit barn blive en del af et mindre specialpædagogisk børnefælleskab. 

Specialbørnehaven Solsikken har 3 børnemiljøer, hvor børnene er sammensat ud fra deres udviklingsniveau og forudsætninger for at være aktivt deltagende i fællesskabet ud fra deres kompetencer og nærmeste udviklingszone.  I hvert børnemiljø er der ansat 3 pædagoger til ca. 6-7 børn.

Derudover indeholder tilbuddet i Solsikken en ergoterapeut og en fysioterapeut, der både arbejder med børnene i grupper og laver individuel træning. Solsikkens personale  månedlige sparring med   med Psykolog og Logopæd fra specialrådgivningen i Odense