Forældresamarbejde

Samtaler og kontakt

Børnehaverne

Forud for opstart, får I en rundvisning i børnehaven sammen med jeres barn. Vi inviterer desuden til et overgangsmøde. Her videndeles vigtige informationer om barnet af dagpleje/vuggestuepædagog og Jer forældre med modtagerpædagog fra børnehaven.

Efter ca. 3 måneder, holder vi en opstarts samtale. Her er det vigtigt at I fortæller, hvordan I synes det går.

Når barnet kommer i mellemgruppen, holdes en 4 -års trivsels samtale.

Før jul det sidste år, holdes en forældresamtale, hvor det aftales hvad der skal arbejdes med frem mod skolestart, hhv. i børnehaven og hjemme.

Herudover kan I altid ønske at få en snak med pædagoger fra barnets team.

Dagplejen, Vuggestuen og Specialbørnehaven

Se under de enkelte enheder.