Forældresamarbejde

Principper for samarbejde

Det daglige og ærlige samarbejde er vigtigt

Principper for samarbejde

Ved Børnehusene Aarup bygger det gode forældresamarbejde på åbenhed og tillid.
Åbenhed handler om, at forældrene kender deres barns hverdag i dagtilbuddet.
Hvis der opstår problemer, i dagtilbuddet eller i hjemmet, vil vi samarbejde om at finde de gode løsninger. Institutionen repræsenterer den faglige vinkel i forhold til udviklingsstøttende aktiviteter og forældrene er barnets familie og følelsesmæssige fundament.
Det er vigtigt, at forældre oplever, de har tillid til det pædagogiske personale. At forældre kan komme med forundringen, frustrationen, bekymringen, utilfredsheden eller ønsker. Der kan være forskellige perspektiver i forhold til barnet, men det pædagogiske personale vil bestræbe sig på, at formidle sig klart og tydeligt, samt spørge ind til, hvis de oplever uenigheder.

Principper – gensidige forventninger

  • Dialogen skal være i en god tone. De voksne taler ikke om problemer, når børnene er tilstede.
  • Det er vigtigt, det er en dialog, hvor forældrene fortæller, hvordan de synes deres barn har det, og hvad de har oplevet. Vi opfordrer forældrene til at komme med ris som ros.
  • Hvis der er bekymringer eller generel utilfredshed, som ikke er møntet på medarbejderen, skal al henvendelse ske til daglig leder/områdelederen.
  • Det er forældrenes ansvar at sørge for skiftetøj og en sund madpakke, samt holde sig orienteret på tavler og BørneIntra.
  • Forældrene deltager aktivt i møder, arrangementer og aktiviteter, som tilbydes i løbet af barnets institutionsliv.
    Udarbejdet august 2013