Forældresamarbejde

Overgang til skole

Vi prioriterer samarbejdet om overgangen til Aarupskolen rigtig højt. Allerede i efteråret samler vi forældrene i de to børnehavegrupper til møde for at informere om kommende skolestart. En vigtig del af en god skoletid, er også forældrenes kendskab til hinanden.

Til mødet deltager en af børnehaveklasselederne ligeledes. Vi prioriterer at børnene har mange legerelationer og at de har gode sociale kompetencer, så de kan begå sig. Læs mere om skolestart under fanen 'Det praktiske' - 'Overgang til skole'.

I flg. folder kan I læse lidt mere konkret om, hvad Klar Parat Skolestart er: se link

Forældre ansvar

  • Tro på at dit barn kan
  • Hjælp dit barn med at hjælpe sig selv
  • Lad dit barn tage ansvar for sine ting på skolen
  • Lær dit barn at kunne fejle og sige ’Pyt’.
  • Lær dit barn at kunne øve sig: ’Jeg kan ikke – endnu!’ - ’Jeg øver mig’.
  • Støt dit barn i at kunne deltage, også i det som han/hun ikke umiddelbart har lyst til. Lyst handler nogle gange om frygten for ikke at kunne mestre og manglende mod til at turde øve sig i / prøve noget nyt.
  • Lav en fast rutine omkring hvordan I siger farvel om morgenen. Ved at gå, viser du dit barn, at du tror på at han/hun kan klare sig uden dig.

Se folder om forventninger til forældre, ved at klikke på dette link