Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

  • Formand: Ann Sofie Steenhof Rasmussen
  • Næstformand: Tinne  Winther-Gaasvig
  • Medlemmer: Anne Marie Lindholm Pedersen, Lena Hejsel, Maria Vicki Madsen, Sara Ring Rokkjær, Søren Klejst
  • Medarbejder repræsentanter: Pædagog Jan Møller Pedersen, dagplejepædagog Gitte Raasig og pædagog Anne Knudsen 
  • Områdeleder konstitueret: Synnøve Traasdahl

Læs styrelsesvedtægterne her

Læs bestyrelsesreferater: