Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

  • Formand: Jesper Emborg, Fuglebakken
  • Næstformand: Renate Trankjær, Fuglebakken
  • Medlemmer: Diana Juul Nielsen, Louise Vegeberg, Suzette Andersen, Helene Vasegaard Pedersen, Pernille Arnecke, 
  • Medarbejder repræsentanter: Pædagog Jan Møller Pedersen, dagplejepædagog Gitte Raasig og pædagog Anne Knudsen 
  • Områdeleder: Synnøve Traasdahl

Læs styrelsesvedtægterne her

Læs bestyrelsesreferater 2022:

Januar

Læs bestyrelsesreferater 2021:

Januar

Februar

April

Juni

August

November