Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

  • Formand: Heidi Juul Skovrider
  • Næstformand: Anders Wegge Keller
  • Medlemmer: Ann Sofie Steenhof Rasmussen, Anne-Marie Lindholm Pedersen, Brian Vedel, Lea Melanie Thorslunn, Sabine Larsen.
  • Medarbejder repræsentanter: Pædagog Jan Møller Pedersen, dagplejer Ellen Packroff og pædagog Anne Knudsen 
  • Områdeleder: Helle Pia Sørensen /Stedfortræder: Synnøve Traasdahl

Læs styrelsesvedtægterne her

Læs bestyrelsesreferater: