Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

  • Formand: Ann Sofie Steenhof Rasmussen
  • Næstformand: Tinne  Winther-Gaasvig
  • Medlemmer: Lena Hejsel, Sara Ring Rokkjær, Christina Kornerup, Jesper Emborg og Diana Juul Nielsen
  • Medarbejder repræsentanter: Pædagog Jan Møller Pedersen, dagplejepædagog Gitte Raasig og pædagog Anne Knudsen 
  • Områdeleder: Synnøve Traasdahl

Læs styrelsesvedtægterne her

Læs bestyrelsesreferater: