Forældresamarbejde

Den Nye Styrkede Læreplan 2021

Den Nye Styrkede Læreplan er blevet til gennem de seneste 2-3 år. Udgivelsen er blevet udskudt og er nu pr. 1. juli 2021.

Læreplanen er et forsøg på at beskrive vores dagtilbud, vores værdier og vores praksis, samt de idealer vi stræber efter.

Den er et levende dokument, hvor der løbende kan blive lagt flere eksempler fra praksis ind,  og blive justeret, hvis praksis ændrer sig. Den skal lovmæssigt evalueres minimum hvert andet år.

Den første evaluering som også offentliggøres 1. juli 2021, er primært en evaluering af processen.

God læselyst og kom endelig med feedback til os.

Link: Dagtilbuddene i Aarup - Læreplanen 2021

Link: Dagtilbuddene i Aarup - Evaluering af læreplan, 1. juli 2021