Det praktiske

Vejledere - Inklusion - Sprog - Motorik - IT

Inklusions vejleder

Anita Larsen er inklusions og pædagogisk vejleder i vores område.
Hendes kompetencer og opgaver spænder vidt

 • Observation af pædagogisk praksis
 • Deltagelse i pædagogiske aktiviteter, hvor der er behov
 • Video optagelser til pædagogisk sparring
 • Viden om specialpædagogik
 • Deltagelses i børnemøder og sparring til pædagogerne
 • Deltagelse i forældresamtaler
 • Deltagelse i interne dialogmøder

Sproglige vejledere

Vi har som mål at have en sproglig vejleder i hvert hus.
Helen Bregndahl er i Drømmebakken, Anne Knudsen er i Fuglebakken og Trine Aabroe er i Solstrålen.

De primære opgaver er

 • Råde og vejlede forældre i barnets sproglige udvikling og sprogstimulering
 • Vejledning og sparring i ft. Sprog af alle medarbejdere
 • Inspirere til daglige sprog-aktiviteter
 • Sprog grupper som støtte til børn med ekstra behov, herunder 2-sprogede børn

 

Motorik vejledere

Det er vores mål at have en motorik vejleder i alle afdelinger.

Heidi Martinussen og Maria Scheffmann er hhv. ergoterapeut og fysioterapeut med virke i specialbørnehaven Solsikken.

Kristina Graff Laursen i Solstrålen, Jakob Hald i Fuglebakken samt Jane Lassen Schmidt og Ulla Lindholm Nielsen i Drømmebakken.