Det praktiske

Klar Parat Skolestart 1. maj

1. maj 2019 rykker børnehusenes 2 ældste-grupper op på skolen. Her starter et tæt samarbejde med SFO og en mulighed for at se med egne øjne, hvordan det er at gå i skole. Det er Børnehusene, der dækker med personale og står for det pædagogiske tilbud.

Vi ønsker en åben og ærlig dialog og vi vil:

(Udpluk fra folderen)

  • skabe så trygge og inspirerende læringsmiljøer som muligt
  • vise respekt og forståelse for jer og jeres barn
  • give jeres barn ros, anerkendelse og opmærksomhed
  • støtte jeres barn i sin udvikling
  • give jeres barn oplevelser og læringsmuligheder, som vi mener passer til barnet.
  • Lave passende arrangementer, der giver jer en mulighed for at lære skolen og de voksne at kende.