Det praktiske

Overgang til skole

Vi prioriterer barnets overgang til skolen

Det sidste år i børnehaven er ældste børnene fra Fuglebakken og Drømmebakken meget sammen. De har fælles tur dag og en hel 'ryste sammen'-uge i skoven om efteråret.

Vi vægter, at de lærer hinanden at kende, vi besøger skolen ugentligt det sidste halve år og vi gør dem socialt klar til livet i skolen.

Det er godt, hvis de kan skrive deres navn. Herudover er det vigtigt at de trives med kammeraterne, er glade for at være fysisk aktive, kan lide at få læst bøger og kan motiveres til at tegne.

Læs om Aarup skolen her

Vi er heldige med den tætte placering af Aarupskolen og Børnehusene i Aarup by. Det er med til at styrke samarbejdet.

Læs også om overgangen til skole i vores Læreplan. Se dette link

Klar Parat Skolestart ER en stor succes fordi de kendte voksne er sammen med børnene i de nye rammer.