Det praktiske

Inklusion og læreplaner

På dette link kan I læse om vores tanker om inklusion, se her

Vores arbejde tilrettelægges på baggrund af de pædagogiske læreplaner, som kan læses inde under hver afdeling. Se overordnet skriv her