Dagplejen

Velkommen til Dagplejen i Aarup og og omegn

Dagplejen, tryghed i det hjemlige.

Vi er 13 dagplejere i Aarup, 1 i Orte og 1 i Ørsted.

I dagplejen vægter vi det nære og det trygge, i de hjemlige omgivelser.

I dette miljø arbejder vi med de nye styrkede læreplaner, så børnene udvikles, trives og stimuleres til læring.

Én gang om ugen mødes alle dagplejerne i heldagslegestue i deres legestuegrupper, enten i Drømmebakken eller i Fuglebakken.